Tipy na výlety

Blaník
Blaník je 638 m vysoký vrch cca 10 km od Vlašimi, který je spojen s legendou o blanických rytířích, kteří vyjedou české zemi na pomoc, až jí bude nejhůře. Na vrcholku stojí 30 m vysoká dřevěná rozhledna z roku 1941 ve tvaru husitské hlásky. Podrobnosti zde
Zámek Jemniště
Barokní zámek se nachází 16 km od Českého Šternberka. Byl vystavěn v letech 1720–1725 slavným českým architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Od roku 1868 je v majetku Sternbergů, současným vlastníkem je Jiří Sternberg. Návštěvníci mohou navštívit bohatě zařízenou zámeckou expozici, francouzskou zahradu a anglický park s ukázkami exotické zvěře. Podrobnosti zde
Zámek Konopiště
Zámek na okraji Benešova je úzce spjat se Sternbergy, kteří původní hrad ze 13. století vlastnili téměř tři sta let. Od 17. století se na Konopišti vystřídalo mnoho majitelů, tím posledním byl rakouský arcivévoda František Ferdinand d’Este. Po 1. světové válce převzal zámek československý stát a otevřel ho veřejnosti. Bohatě zařízená expozice upomíná zejména na následníka rakouského trůnu a jeho rodinu. Podrobnosti zde
Sázavský klášter
Sázavský klášter byl založen přemyslovskými knížaty a sv. Prokopem, který se také stal jeho prvním opatem. Sv. Prokop se podle legendy v těchto místech potýkal s čertem, kterého zkrotil tím, že ho zapřáhl za pluh a vyoral s ním tzv. čertovu brázdu. Klášter byl nejdelším strážcem slovanské liturgie, která definitivně zanikla r. 1096, kdy byla i v Sázavě nahrazena latinskou. Díky četným přestavbám je komplex kláštera živou učebnicí stavebních slohů od 11. do 19. století. V současné době je v budově bývalého konventu postupně již několik let odkrývána nástěnná barokní freska, proto každá další návštěva kláštera přináší nové zážitky. Podrobnosti zde
Huť František Sázava
Druhá sklářská huť v Sázavě, pojmenovaná po zakladateli místní sklárny Františku Kavalírovi, byla poprvé spuštěna do provozu v r. 1882. Sto let nato však již její význam klesl a huť postupně chátrala. Až díky Nadaci Josefa Viewegha byla huť rekonstruována a okolí revitalizováno. Od června 2014 nabízí nejen muzejní expozici sklářského umění, ale také rezidenční pobyty pro sklářské výtvarníky, dílny, semináře i projekty pro žáky základních škol. Podrobnosti zde
Zámek Kácov
Původně středověká tvrz, posléze jednopatrový ranně barokní zámeček se v 1. polovině 18. století proměnil v honosné sídlo, jaká si v té době stavěli bohatí severoitalští šlechtici. Zámek ale často střídal majitele a postupně chátral, v r. 1918 byl převzat státem, byla v něm umístěna správa státních lesů a byty jejích zaměstnanců. Necitelné stavební zásahy zejména ve 2. polovině 20. století původní interiéry téměř kompletně zničily. V současné době vlastní zámek městys Kácov, který ho postupně opravuje. Přestože se jsou v zámku stále nájemní byty, jeho část slouží jako galerie a muzeum a probíhají zde i prohlídky s průvodcem. Podrobnosti zde
Rozhledna Špulka
Díky společnému projektu obcí v mikroregionu CHOPOS vznikla na vrchu Březák nová rozhledna, pojmenovaná podle svého tvaru Špulka. Vede k ní naučná stezka, kterou spoluvytvářely děti ze základních škol z obcí sdružených v CHOPOSu. Stezka je dlouhá necelý kilometr a začíná ve vsi Lbosín, na jejímž území rozhledna stojí. Podrobnosti zde
Zámek Zruč nad Sázavou
25 km od Českého Šternberka se nachází zámek, jehož historie se začala psát ještě jako hradní kolem roku 1328. Středověký hrad, renesanční sídlo i barokní zámek spojený s rodem Heřmana ze Zruče, Kolowratů a Kaleniců, od nichž město převzalo i znak stříbrných buvolích rodů na červeném štítě. Po požáru r. 1781 byl zámek opraven a přestavěn do dnešní podoby zásluhou rodiny Schebků. Kromě dvou prohlídkových okruhů můžete navštívit Kolowratskou věž, vodácké muzeum nebo zámeckou galerii. Podrobnosti zdeErb

Kontakt: Hrad Český Šternberk, tel.: (+420) 317 855 101, info@hradceskysternberk.cz